bandberekeningstool


Algemene informatie
In opdracht van:
Ordernummer:
Band benaming:
Behandeld door:
Transporteurlengte hart op hart rollen:

m

Opvoerhoogte:

m

Horizontaallengte transporteur:

m

Opvoerhoek:

graden

Massacapaciteit stortgoed:

t/h

Bandsnelheid:

m/s

Dwarsdoorsnede bandvulling
Uw browser ondersteunt geen HTML5 canvas tag.
Uitvoer
Benodigd totaal vermogen:
Capaciteit in massa:
Capaciteit in volume:
Bandsnelheid:
Soortelijke massa stortgoed:
Dynamische taludhoek:
Transporteurlengte h.o.h. rollen:
Opvoerhoogte:
Horizontaallengte transporteur:
Opvoerhoek:
Breedte van de bandvulling:
Massa per m van de belading:
Maximale bandsnelheid:
Maximale opvoerhoek:
Waarschuwing status

v1.6.2